VILNIAUS VORAI

Naudojimosi tinklapiu www.vilniausvorai.lt TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp VšĮ „Vilniaus vorai“, juridinio asmens kodas 306799090, registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 33-93, LT-10318 Vilnius (toliau – Įstaiga) ir Jūsų, pagal kurį Įstaiga suteiks Jums galimybę naudotis tinklapiu www.vilniausvorai.lt  (toliau – Tinklapis) ir paaukoti norimą sumą (toliau – Auką) paremti Įstaigos veikloms, kurias ji vykdo siekiant suteikti Ukrainos kariniams, valstybės ir savanorių padaliniams paramą daiktais bei kita reikiama pagalba. Veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.

PARAMOS GAVĖJO KONTAKTAI

Su Įstaiga galite susisiekti el. paštu: info@vilniausvorai.lt

VšĮ “Vilniaus vorai” vadovo tel. nr.: +370 611 14091

PARAMOS TEIKĖJAI

FIZINIAI ASMENYS. Jūs turite teisę paaukoti norimą sumą bet kuriuo iš Tinklapyje nurodytų būdų tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.476 str.) su Įstaiga, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu jums mažiau nei 18 metų, paaukoti galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. 

JURIDINIAI ASMENYS (įmonės, organizacijos) gali skirti paramą bankiniu pavedimu. Jei paramos suma neviršija 1 500 Eur, paramos sutartis gali būti sudaroma žodžiu (remiantis šių taisyklių paskelbimo metu galiojančiais teisės aktais), tačiau Paramos teikėjas turi teisę prašyti sudaryti sutartį su VšĮ „Vilniaus vorai“, kurioje nurodomi Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai Paramos teikėjui. Duomenys apie paramos skyrimą ir jos gavimą deklaruojami Valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašome susisiekti el. paštu  info@vilniausvorai.lt ir Jums bus pateikta visa reikalinga informacija bei Sutarties forma.

PARAMOS SKYRIMO BŪDAI

Bankiniu pavedimu, pervedant norimą sumą į VšĮ „Vilniaus vorai“ sąskaitą: LT08 7300 0101 8655 4192 AB SWEDBANK.

PARAMOS NAUDOJIMAS IR GRĄŽINIMAS

Parama, kuri bus suteikta naudojantis šiame Tinklapyje pateiktais būdais, bus naudojama tik projekto „Vilniaus vorai“ skelbiamais tikslais, išskyrus atvejį, kai pasikeitus aplinkybėms nebeliks poreikio tęsti „Vilniaus vorų“ veiklą – susidarius tokiai situacijai, visos nepanaudotos lėšos bus skirtos kitiems Organizacijos Paramos Ukrainai grupės vykdomiems projektams.

Paaukoti pinigai negali būti grąžinami.

AUTORINĖS TEISĖS

Tinklapyje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pats Tinklapis, taip pat visi atskiri jo elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, bet kurio Tinklapio puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Organizacijai ir/ar kitiems asmenims. Jūs neturite teisės kopijuoti, keisti ar kitaip naudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

Informacija atnaujinta 2024 m. birželio mėn. 9 d.

VILNIAUS VORAI

LŠS Paramos Ukrainai grupės projektas

Upės g. 9, Vilnius

PC CUP, 4 aukštas

info@vilniausvorai.lt

Grupės vadovo tel.: 

+370 611 14091

VšĮ „Vilniaus vorai“

Įmonės kodas 306799090

V. Grybo g. 33-93, LT-10318, Vilnius

Visos teisės saugomos LŠS © 2024