VILNIAUS VORAI

Tinklapio www.vilniausvorai.lt PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip Lietuvos šaulių sąjunga (teisinis statusas – asociacija), juridinio asmens kodas 191691799, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 34, Kaunas (toliau – Organizacija), tvarko Jūsų asmens duomenis, apsilankius tinklapyje www.vilniausvorai.lt (toliau – Tinklapis).

Tinklapyje pristatoma Organizacijos Paramos Ukrainai grupės projekto „Vilniaus vorai“ veikla ir skelbiami paramos šiai veiklai užtikrinti būdai.

KONTAKTAI

Su Organizacija galite susisiekti šiais kontaktais: tel.: +370 37 226584, el. paštu: info@sauliusajunga.lt.

Su projekto „Vilniaus vorai“ vadovu galite susisiekti: tel. +370 611 14091, el. paštu: info@vilniausvorai.lt.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Bet kokie Jūsų asmens duomenys, kuriuos paliksite pasinaudojus šiuo Tinklapiu, gali būti renkami tik tinkamo mokėjimo proceso užtikrinimo, o taip pat aukojimo statistikos rinkimo bei tinklapio veikimo / tobulinimo tikslais.

Jūsų pateikti duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jums apsilankius Tinklapyje, galime rinkti Jūsų asmens duomenis: tinklapio lankytojų IP adresai, lankymosi duomenys.  Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu.

TINKLAPIO VEIKIMO IR TOBULINIMO TIKSLAIS (SLAPUKŲ NAUDOJIMAS)

Šiame Tinklapyje naudojami slapukai:

KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Informaciją apie Jus galime perduoti tik mūsų darbuotojams, atsakingiems už projekto vykdymą, o taip pat paslaugų teikėjams – tokiems, kaip mokėjimo paslaugų teikėjas, teisines, rinkodaros ir IT paslaugas teikiantiems asmenims arba subrangovams. Informacija gali būti perduota tik tuo atveju, jei to pagrįstai reikia tikslams, nurodytiems šioje Privatumo politikoje.

Be to, informaciją apie Jus galime atskleisti, jei turime tai padaryti pagal galiojančius įstatymus arba siekiant apginti savo teises ar interesus.

KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones bei duomenų tvarkymo metu įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@vilniausvorai.lt.

Jūs taip pat galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Siekdami įgyvendinti savo teises, savo prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu el. pašto adresu info@vilniausvorai.lt. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengsimės informaciją Jums pateikti  kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

JŪSŲ NUSISKUNDIMAI

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. pašto adresu info@vilniausvorai.lt.

Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/).

JŪSŲ ATSAKOMYBĖ

Tik Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu info@vilniausvorai.lt. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Informacija atnaujinta 2023 m. vasario mėn. 20 d.

VILNIAUS VORAI

LŠS Paramos Ukrainai grupės projektas

Upės g. 9, Vilnius

PC CUP, 4 aukštas

info@vilniausvorai.lt

Grupės vadovo tel.: 

+370 611 14091

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA

Laisvės al. 34, Kaunas

https://www.sauliusajunga.lt/

Visos teisės saugomos LŠS © 2024